Stötvågsbehandling

STÖTVÅGSBEHANDLING


BEPRÖVAD BEHANDLINGSMETOD SOM GER BEVISAD EFFEKT


Stötvågsbehandling är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Den forskning som är gjord idag visar på mycket goda resultat (65-95 % förbättring), vid behandling av långdragna muskel/senbesvär som plantarfasciit/hälsporrehälseneinflammation,tennisarmbåge eller kalkaxel.

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade och långvariga muskel- och senbesvär. En kraftig retning  av vävnaden gör att kroppen svarar med en ökad lokal blodcirkulation och ökad ämnesomsättning som underlättar och snabbar på läkningen. Vi triggar igång kroppens egna läkeprocesser. På köpet få vi oftast en direkt smärtlindring.

PLANTARFASCIT /HÄLSPORRE


När du fått en hälsporre går det framför allt ont i hälen eller ont under hälen när du tar de första stegen efter vila. Ofta förvärras hälsporresmärtan ju mer du belastar foten under dagen.


Symtomen kan variera ganska mycket oftast kan smärtan göra att det är omöjligt att gå längre sträckor.


Smärtorna blir värre när du går på hårt underlag och om du under en längre stund bär något som är tungt.TENNISARMBÅGE /GOLFARMBÅGE


Tennisarmbåge (lateral epikondylit) är ett vanligt smärttillstånd från muskelfästet på utsidan av armbågen. Tillståndet kan uppkomma hos personer som utför upprepade rörelser såsom hos snickare eller tennisspelare samt personer med ensidigt datorarbete (”musarm”).KALKAXEL /IMPIGNEMENTSYNDROM


Kalkaxel- Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan.


Impingement- Vanligaste stället för en impingement är i axeln, och den struktur som oftast smärtar är ett muskelfäste från muskeln supraspinatus, som går från övre del av skulderbladet och fäster in i överarmens övre del. Muskeln ”kläms” mellan överarmen och en del av skulderbladet som kallas acromion. Speciellt irriteras muskeln mellan dessa benbitar då armen lyfts över huvudet.


HÄLSENEBESVÄRAchillestendinos kallas ofta hälseneinflammation, men är egentligen ett överbelastningstillstånd mitt i achillessenan som ger smärta och ofta förtjockning.© Copyright 2019. All Rights Reserved.