Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR


Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar i regel 30-45 min. Vanligtvis avsätter vi längre tid vid första behandlingstillfället för att ha möjlighet till en grundlig anamnes; patientens egen sjukdomsberättelse, och undersökning.


Vad är det för skillnad mellan en naprapat och en kiropraktor?

Utbildningarna är inriktade på anatomi, fysiologi och ortopedmedicinska ämnen. Den avslutas med klinisk tjänstgöring och därefter kan socialstyrelsen meddela legitimation. Kiropraktorns viktigaste behandlingsmetod är manipulation medan naprapaten förutom manipulation också behandlar med mobilisering, massage och stretching. Detta medför att naprapatens behandling lätt kan anpassas till ett stort antal människor.


Vad är det för skillnad mellan en naprapat och en sjukgymnast?

Naprapatutbildningen är fyraårig och inriktad på anatomi, fysiologi och ortopedmedicinska ämnen. Redan tidigt under utbildningen börjar specialiseringen mot manuell medicin. Utbildningen avslutas med klinisk tjänstgöring och därefter kan socialstyrelsen meddela legitimation. Sjukgymnaster studerar i tre år varav det sista halvåret består av fördjupningsämnen, såsom ortopedmedicinska ämnen. I sjukgymnasternas grundutbildning ingår ej heller någon specialisering i mobiliserings- och manipulationstekniker. En majoritet av landets naprapater arbetar i privat verksamhet medan sjukgymnaster vanligtvis arbetar inom den offentliga vården. Detta innebär att väntetiden för vård hos naprapater är avsevärt kortare.


Hur går behandlingen till?

Förutom sedvanlig anamnes; patientens sjukdomsberättelse, och status utförs behandlingen genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Detta görs med hjälp av individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser.


Hur ofta/många gånger behöver jag gå?

Inom ramen för ett kvalitetssäkringsarbete utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Vid den senaste datainsamlingen, 1998, som bygger på 323 patientfall, visar utvärderingen att det i genomsnitt krävs 3 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att beroende på besöksorsak kan antalet besök variera mycket.


Hur lång är utbildningen?

Utbildningen omfattar fyra års studier fördelade på humanbiologiska, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, samt ämnet manuell medicin. För att erhålla legitimation krävs utöver detta praktisk tjänstgöring i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.


Hur många naprapater finns det i Sverige?

Svenska Naprapatförbundet har dryga 700 medlemmar. Av dessa är ca 600 aktiva medan övriga är passiva, studerande eller praktikårsmedlemmar.


Källa: Svenska naprapatförbundets hemsida© Copyright 2012. All Rights Reserved.