Behandlingsformer

BEHANDLINGSFORMER


Vi arbetar genom att kombinera olika behandlingsmetoder som t.ex. massage och manipulation, men även triggerpunktsbehandling, akupunktur och träningsråd.


En behandling tar i regel ca 30 min. Vanligtvis avsätter vi längre tid vid första behandlingstillfället för att ha möjlighet till en grundlig anamnes; patientens egen sjukdomsberättelse, och undersökning. Nedan följer en beskrivning av de olika behandlingssätt som vi använder oss av under behandlingen:


Manipulation

Lederna i ryggraden kan av flera olika orsaker ibland bli mindre rörliga. Detta kan leda till muskelspänning och smärta hos patienten. Manipulationen används då för att återställa den normala rörligheten i leden. Manipulationsgreppet utförs med en snabb och lätt rörelse med litet rörelseutslag. Metoden är smärtfri och teknikerna väljs efter patient och besvär.Mobilisering

Syftet med mobilisering är detsamma som med manipulation, dvs. att återskapa normal ledrörlighet. Mobilisering är dock en något mjukare behandlingsmetod än manipulationen och istället för en snabb rörelse utförs mobilisering med låg hastighet och upprepade gånger.


Massage

Massage har en rad positiva effekter på kroppen. Effekterna på muskler är framför allt avslappning, smärtlindring och ökad blodcirkulation. I kombination med manipulation får man en effektiv och långvarigt behandlingsresultat på besvär i rörelseapparaten dvs. muskler och leder.


Stretching

De vanligaste effekterna som uppnås med töjning och specifik stretching är smärtlindring, avslappning och styrkeökning i förkortad muskulatur. Stretching används också för att rehabilitera samt förebygga muskelskador.


Triggerpunktsbehandling

Används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.


Träningsråd och Ergonomi

Vi

ger ofta träningsråd. Här ställs alltid patientens styrka i relation till rörligheten och övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.


Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv är andra viktiga delar som diskuteras. Vi har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser och i att åtgärda eventuella problem.

© Copyright 2012. All Rights Reserved.